Bentley Nyheter

error_file_does_not_exist
Brexit-uttalande

Den 1 januari 2021 började ett nytt handelsavtal mellan Storbritannien och EU att gälla. Med det här nya avtalet har Storbritannien fortfarande tillgång till och kan bedriva handel inom EU:s inre marknad och tullunion.